Vad är en AEGIS-behandling?

I vår egna kollektion av madrasser är det genomgående att överdraget är AEGIS-behandlat. AEGIS är ett ämne som aktivt motarbetar mikroorganismers levnadsförhållanden, och som samtidigt gör överdraget härligt mjukt. På detta vis så kan vi försäkra dig den sundaste sömnmiljön.

AEGIS är en specialutvecklad beläggningsteknik – närmare bestämt en nano-behandling – som gör tyget resistent mot både kvalster och andra bakterier. 25% av alla allergier och upp till 50% av alla astmarelaterade sjukdomar har sitt ursprung från kvalster i hemmet, och detta vill vi gärna vara med att bekämpa. En av de tidpunkter, där du är som mest utsatt, är under de många timmar du tillbringar i sängen, men genom att välja en AEGIS-behandlad bäddmadrass kan du försäkra dig mot allergi och kvalster.

Hur fungerar AEGIS Microbe Shield-teknologin?

Den aktiva ingrediensen i våra produkter behandlade med AEGIS Microbe Shield utgör en färglös, luktfri och positivt laddad nano-beläggning, som molekylärt binder sig till fibrerna i bäddmadrassens yta. Du kan se det som ett beskyddande lager av elektriskt laddade svärd, som effektivt bekämpar allergiframkallande mikroorganismer. När en mikroorganism (bakterie) kommer i kontakt med bäddmadrassen, kommer nano-beläggningen punktera mikroorganismens cellmembran, och den elektriska laddningen dödar cellen. Det betyder, att den inte längre kan överföra bakterier. Trots efter en sådan kamp mister svärden inte deras styrka, och de är därför alltid redo, när nästa mikroorganism kommer.

AEGIS-behandlingen bidrar till en sund sömnmiljö och påverkar varken miljön eller din hud negativt. Eftersom den antimikrobiella nano-beläggningen är permanent bunden till den yta den beskyddar, så är det varken skadligt för miljön eller smittar av på huden. Faktiskt så är AEGIS så säkert, att det används i bebisblöjor för att förhindra blöjeksem.

AEGIS-behandlingen bör hålla lika så lång tid som madrassens levnadstid. Dock beror detta på några enkla faktorer. Om man rengör eller skrubbar på den behandlade ytan, kommer man ta bort lite av det antimikrobiella medlet, vilket kan förkorta den effektiva levnadstiden på AEGIS-behandlingen. Överdraget kan enkelt tvättas i tvättmaskinen.

Du kan läsa mycket mer här